ติดต่อเรา

ติดต่อ โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อเรา


โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-4627, 02-942-8359
โทรสาร : 02-579-4627 ต่อ 130
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : https://www.khek.agr.ku.ac.th

ติดต่อสอบถามทั่วไป