กิจกรรมถวายพระพร รัชการที่ 10

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10